Νευροχειρουργός Ανδρέας Φίλης

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η Νευροχειρουργική

Η νευροχειρουργική αφορά στη διάγνωση και κυρίως στη χειρουργική θεραπεία νόσεων της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου.

Είναι κατεξοχήν χειρουργική ειδικότητα και απαιτεί σημαντική νοσοκομειακή υποστήριξη με την έννοια ότι οι περισσότερες νευροχειρουργικές επεμβάσεις απαιτούν σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό όπως μικροσκόπιο, ενδοσκόπιο, πληθώρα ιατρικών εργαλείων αλλά και πολλές φορές υποστήριξη από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθότι πολύπλοκες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και σχεδόν όλες οι επεμβάσεις εγκεφάλου απαιτούν μονοήμερη ή και πολυήμερη παραμονή στην εντατική μονάδα προ ή και μετ’ εγχειρητικά.

Η νευροχειρουργική απαιτεί εντατική εκπαίδευση 4-7 ετών ανάλογα με το πρόγραμμα και τη χώρα ειδικότητας, και ακολουθεί συνήθως προαιρετικά, επιπλέον εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς στα πλαίσια κλινικής μετεκπαίδευσης (fellowship training).

Γενικά διακρίνονται οι παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

  1. Νευροχειρουργική ογκολογία

  2. Αγγειακή νευροχειρουργική

  3. 
Χειρουργική σπονδυλικής στήλης

  4. Παιδιατρική νευροχειρουργική

  5. Λειτουργική νευροχειρουργική

  6. Χειρουργική βάσης κρανίου

Ένας νευροχειρουργός μπορεί να είναι all rounder, με την έννοια ότι μπορεί να αναλάβει εύκολες περιπτώσεις που άπτονται ενός εκ των 6 παραπάνω πεδίων, όμως οι πολύπλοκες περιπτώσεις απαιτούν εξειδίκευση σε κέντρα αναφοράς στα πλαίσια  ενός clinical fellowship.
Στη νευροχειρουργική υπάρχουν και τα λεγόμενα research fellowship τα οποία αφορούν προγράμματα που παρέχουν δυνατότητες έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς της νευροχειρουργικής, πλην όμως ο συμμετέχων δεν έχει καμία hands-on εμπειρία, δηλαδή δε χειρουργεί ο ίδιος, ούτε μπορεί τουλάχιστον να συμμετέχει σε επεμβάσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί επεμβάσεις (observer).

Στα πλαίσια της συνεχόμενης νευροχειρουργικής εκπαίδευσης ανήκει η συμμετοχή σε hands-on courses, σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, η εξάσκηση σε εργαστήρια νευροχειρουργικής ανατομίας και σε εργαστήρια ενδοσκοπικής νευροχειρουργικής

Νευρoχειρουργός Ανδρέας Φίλης MD, PhD | Εξ. Συνεργάτης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Κλείστε τώρα ραντεβού με τον ιατρό για μια εξατομικευμένη διάγνωση!

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ