Νευροχειρουργός Ανδρέας Φίλης

ΟΓΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Όγκος σπονδυλικής στήλης
Προεγχειρητικές μαγνητικές που δείχνουν διάχυτη μεταστατική νόσο στην σπονδυλική στήλη.

Μετεγχειρητικές αξονικές που δείχνουν μετά από αφαίρεση μέρους του σώματος του ιερού σπονδύλου. Τοποθέτηση καρφιών τύπου Steinmann και τσιμέντου.

Προεγχειρητικό
Μετεγχειρητικό

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ