Νευροχειρουργός Ανδρέας Φίλης

Αδένωμα Υπόφυσης

Αδένωμα Υπόφυσης
Μακρoαδένωμα υπόφυσης μετά από διασφηνοειδική υποφυσεκτομή, υφολική αφαίρεση όγκου
Προεγχειρητικό
Μετεγχειρητικό

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ