Νευροχειρουργός Ανδρέας Φίλης

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΓΚΤΟ

Εγκεφαλικό έμφραγκτο
Προεγχειρητικό
Έφραγκτο παρεγκεφαλίδας (προεγχειρητικά) και υδροκέφαλος.
Μετεγχειρητικό
Μετεγχειρητική αξονική με ικανοποιητική αποσυμπίεση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου, εξωτερική παροχέτευση κοιλίας με υποχώρηση υδροκεφάλου
Διαρροή εγκεφαλονοτιαίου υγρού, συρίγγιο και ανάπτυξη υποσκληριδίου υγρώματος λόγω της διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Πατήστε στο σύνδεσμο, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ανεβάστε τις εξετάσεις σας

Θα εξετάσω τα στοιχεία που θα μου στείλετε και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ